Turkatalog

Turkatalog 

     2019

 

 

Reiser med avreisetidspunkt under 8 uker og dagsturer skal hele beløpet være innbetalt innen den fristen som er oppgitt på regningen. Bestillingen er bindende.

 

Innbetalingen av turer som ikke er avlyst, vil ikke bli tilbakebetalt uansett grunn.                                 

 

 Ved sykdom gjelder din  egen reiseforsikring.

 

PS! Ønsker du/dere å få tilsendt giro for innbetaling i posten, kan dette gjøres ved at den enkelte betaler  kostnaden for sendingen - for tiden kr. 35,- pr. sending (frimerke, giro og konvolutt).

 

*Forfallsdag på giroen = den dagen pengene SKAL stå på Smak&Behags konto.

 

 

 

Betingelser


Påmeldingen skal skje skriftlig ved å fylle ut det påmeldingsskjema som er i innbydelsen til  turen/arrangementet eller ved å sende påmelding skriftlig til postadressen: Smak&Behag kulturreiseklubb, Hovinveien 43B – 0576 Oslo.


Det blir sendt giro etter påmeldingen, på et forskudd som tilsvarer ca. 20 % av turkostnadene (avrundet til nærmeste hundrekrone). Før dette beløpet er betalt inn på den fristen som er angitt*, er påmeldingen å regne som midlertidig. Andre på vent kan overta plassen etter den fristen som er angitt på giroen er gått ut. Beløpet som er innbetalt på giroen og blir fratrukket fra på restregningen. Beløpet er dekning av bl.a. billetter til opera/musikaler/konserter, forskudd hotell etc. Depositum vil ikke bli tilbakebetalt uansett grunn for avmelding.

 

Blir det mindre enn 75 % deltagere som melder seg på, må turen avlyses. De som allerede har betalt, vil få refundert hele beløpet de har innbetalt.


Alle turene som arrangeres i samarbeid med reiseagenter er dekket av medlemskapet til agent i Reisegarantifondet.