Innmelding

Fyll ut skjema under med følgende - navn og e-postadressen din. Opplys så hvilken av klubbene du ønsker å være medlem av - kulturreiser eller vinklubben eller begge. Trykk på "send" så sender du og vi tar så kontakt med deg.

Hvis ikke du har e-post så sender du tilsvarende til Smak&Behag kulturreiseklubb,             Hovinveien 43B - 0576 Oslo.


Velkommen til en av Norges mest spennende kulturklubber!